U trenutku dok ovo čitate na globalnom nivou:

  • 366 miliona ljudi boluje od dijabetesa;
  • za lečenje dijabetesa potroši se 465 milijardi američkih dolara godišnje;
  • 4,6 miliona ljudi godišnje umire od posledica dijabetesa.

Dijabetes je rastući problem, a već danas predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih i razvojnih izazova u 21. veku. Na ovu epidemiju nije imun niko, nije imun ni jedan zdravstveni sistem, ni jedna zemlja.

Dijabetes kao hronična i neizlečiva bolest, može da bude uzrok ozbiljnih komplikacija i hiljada smrtnih ishoda godišnje ako se ne otkrije i ne leči. Ipak, uz pristup pravim informacijama o rizicima za nastanak dijabetesa, uz edukaciju o dobroj kontroli šećera u krvi i pravilnom lečenju i programe koji će omogućiti rano otkrivanje i kvalitetno lečenje, problem dijabetesa se može umanjiti.

U Srbiji, kao i širom sveta, broj osoba sa dijabetesom raste velikom brzinom. Nezdrav način života i nedovoljna fizička aktivnost koji povećavaju rizik za nastanak dijabetesa sve su učestalija pojava.


Ovo predstavlja jasan signal da su nam neophodne hitne promene!


Prema rezultatima istraživanja zdravlja stanovnika Srbije 2006. godine, 18% školske dece i omladine u Srbiji imalo je prekomernu telesnu masu (ITM ≥ 25 kg/m2).


U kategoriji odraslog stanovništva čak 54,5% osoba je imalo prekomernu telesnu masu. Kod obolelih od tipa 2 dijabetesa učestalost prekomerne telesne mase je još veća i u trenutku otkrivanja dijabetesa iznosi 60,7%.


Nizom akcija i edukacija pokušaćemo da podignemo nivo zdravstvene kulture, prenesemo različita iskustva koja se tiču pravilnog lečenja ove bolesti i pomognemo ljudima da shvate šta je zapravo dijabetes i kako se sa njim živi.


Upoznavanje javnosti sa značajem sprečavanja pojave dijabetesa, organizovanje radionica, tribina i seminara za obolele od dijabetesa i zainteresovane za ovo stanje, pomaganje obolelima da ostvare svoja prava u zdravstvu itd.


Osobe sa faktorima rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti imaju 2,5 puta veći rizik za pojavu ishemijske bolesti srca u toku 10 godina u odnosu na opštu populaciju.


Da Čačak postane zdravije mesto za život. Da dijabetičari počnu da vode reačuna o sebi i svom zdravlju, jer jedino adekvatna samokontrola pruža kvalitetniji život.

 
© 2014  CMSWEBSITE.BIZ  All Rights Reserved. Optimized for Mozilla Firefox Browser